ท่านต้องการให้ ทต.หัวเวียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 19 )
23.17%
ด้านสาธารณูปโภค ( 22 )
26.83%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 7 )
8.54%
การบริการประชาชน ( 22 )
26.83%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 12 )
14.63%