หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ค่ะ
 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ พร้อมมีการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างอำเภอ

การขยายเขตประปา หรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจ่ายข่าวให้ทั่วถึง

พัฒนาระบบชลประทาน/แหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง

พัฒนาระบบจราจร
 

การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

การเสริมเสร้างประสิทธิภาพการปฎิบัติและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาธิบาล (Good Governance)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ : 035-396-130
จำนวนผู้เข้าชม 2,360,678 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com