หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ค่ะ
 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีพุทธ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

พัฒนาการเกษตรปลอดภัย

สืบสานโครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง
 

การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขแผนปัจจุบันควบคู่แผนทางเลือก

การป้องกันยาเสพติด

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะ

การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ : 035-396-130
จำนวนผู้เข้าชม 2,230,102 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com