หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)