หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายธเนศ สนธิ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวเวียง
นายธเนศ สนธิ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหัวเวียง
"สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ชุมชนน่าอยู่
พัฒนาสู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยว"
หลวงพ่อโตพระเครื่อง ลือเลื่องตระกร้าสาน
กล่าวขานเมรุลอย แม่น้ำน้อยแหล่งวัฒนธรรม
หลวงพ่อโตพระเครื่อง ลือเลื่องตระกร้าสาน
กล่าวขานเมรุลอย แม่น้ำน้อยแหล่งวัฒนธรรม
หลวงพ่อโตพระเครื่อง ลือเลื่องตระกร้าสาน
กล่าวขานเมรุลอย แม่น้ำน้อยแหล่งวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลหัวเวียง
อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13110
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ค่ะ


กองการศึกษาเทศบาลตำบลหัวเวียง จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็ก [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 


กองช่างเทศบาลตำบลหัวเวียง ซ่อมแซมท่อประปาแตกบริเวณหน้าบ้านคุณมะลิ กนกนาค หมู่ที่ [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 


งานไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลหัวเวียง ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่ 12 ตำบลหัวเวีย [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 


งานป้องกันฯเทศบาลตำบลหัวเวียง นำรถบรรทุกน้ำออกล้างทำความสะอาดเมรุวัดบางกระทิง ตำ [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 


การประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติกร [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 


งานไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลหัวเวียง ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่ 2 ตำบลหัวเวีย [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
 
 
ตะกร้าสาน
เมรุลอย
 

 
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อส [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 273 
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหัวเวียงทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภ [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 120 
 
อบต.บ้านพลับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธี [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ข้าวเม่า การขึ้นทะเบียนรับเยี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 145 
ทต.หัวเวียง กองการศึกษาเทศบาลตำบลหัวเวียง จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็ก [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านโพธิ์ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. บ้านโพธิ์ สมัยสามัย สมัยแรก ครั้งที่ 1 / 2563 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านพลับ ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคโลหิต [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หัวเวียง กองช่างเทศบาลตำบลหัวเวียง ซ่อมแซมท่อประปาแตกบริเวณหน้าบ้านคุณมะลิ กนกนาค หมู่ที่ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านโพ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โพแตง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หัวเวียง งานไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลหัวเวียง ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่ 12 ตำบลหัวเวีย [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หัวเวียง งานป้องกันฯเทศบาลตำบลหัวเวียง นำรถบรรทุกน้ำออกล้างทำความสะอาดเมรุวัดบางกระทิง ตำ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองจิก ข้อแนะนำการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี ในคด [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โพแตง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนต่อเติม [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านโพธิ์ เรื่อง ปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.คลองจิก ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ระโสม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.ระโสม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้า [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.บ้านแพรก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแพรก เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ลาดชะโด ประกาศเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง และการงด [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ลาดชะโด ประกาศผู้การชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวเวียง การประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติกร [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
วัดหัวเวียง
     
 


จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เข้าหมู่ [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองสาธารณสุข โ [ 21 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เข้าหมู่บ้าน (ส [ 17 มิ.ย. 2564 ]

 

 
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 1677  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยครับ (21 พ.ค. 2559)    อ่าน 1268  ตอบ 0  
 

 
ทต.ลาดชะโด เว็บไซต์ ทต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1674  ตอบ 1
อบต.หลักชัย ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อเรื่อง (18 มิ.ย. 2564)    อ่าน 729  ตอบ 0
อบต.หลักชัย เว็บไซต์ อบต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 มิ.ย. 2564)    อ่าน 969  ตอบ 2
อบต.บ้านม้า เว็บไซต์ อบต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 มิ.ย. 2564)    อ่าน 2672  ตอบ 1
อบต.บ้านนา ขอให้มาช่วยดูกันบ้าง (5 มิ.ย. 2564)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.บ้านโพ เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอย (3 มิ.ย. 2564)    อ่าน 153  ตอบ 2
อบต.ข้าวเม่า ร้องเรียนเรื่องสุนัข-แมวจรจัด (10 พ.ค. 2564)    อ่าน 684  ตอบ 1
อบต.สิงหนาท  เว็บไซต์ (ชั่วคราว) อบต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บร (8 เม.ย. 2564)    อ่าน 50  ตอบ 0
อบต.วัดยม น้ำประปา ม.6 ไหลน้อยมาก (31 มี.ค. 2564)    อ่าน 77  ตอบ 1
อบต.ข้าวเม่า เบี้ยยังชีพ (31 มี.ค. 2564)    อ่าน 400  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หัวเวียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 9 ส.ค. 2556
 
 
   
 
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
 
อย 0023.5/ว400 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.1/ว399 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อย 0023.1/ว 9634 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.5/ว9852 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
อย0023.3/ว9851 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศงบประมาณ  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.5/ว 9849 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
อย0023.3/ว9855 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคระกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ส. 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 394 การรายงานผลการดำเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 9824 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.3/ว390 แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.3/ว389 การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.5/ว 388 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.5/ว9752 แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.3/ว387 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
อย0023.3/ว9780 การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
   
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
โทร : 035-396-130,
081-849-4004
เทศบาลตำบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์ : 035-396-130 โทรสาร : 035-396-146
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวเวียง
จำนวนผู้เข้าชม 6,083,361 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.หัวเวียง

facebook
ทต.หัวเวียง
ทต.หัวเวียง