หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายธเนศ สนธิ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวเวียง
นายธเนศ สนธิ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหัวเวียง
"สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ชุมชนน่าอยู่
พัฒนาสู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยว"
หลวงพ่อโตพระเครื่อง ลือเลื่องตระกร้าสาน
กล่าวขานเมรุลอย แม่น้ำน้อยแหล่งวัฒนธรรม
หลวงพ่อโตพระเครื่อง ลือเลื่องตระกร้าสาน
กล่าวขานเมรุลอย แม่น้ำน้อยแหล่งวัฒนธรรม
หลวงพ่อโตพระเครื่อง ลือเลื่องตระกร้าสาน
กล่าวขานเมรุลอย แม่น้ำน้อยแหล่งวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลหัวเวียง
อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13110
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ค่ะ


เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ วัดโบสถ์(บน) ตำบลบ้านกระทุ่ม [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


เทศบาลตำบลหัวเวียงขอขอบพระคุณบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) (Greater [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


เทศบาลตำบลหัวเวียงพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่แจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 


งานไฟฟ้าเทศบาลลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกระทุ่ม จำนวน 3 ด [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


เทศบาลตำบลหัวเวียงเข้าร่วมการประชุม ZOOM กับคณะทำงานปฏิบัติการและควบคุมโรคติดเชื [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


เทศบาลตำบลหัวเวียงร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจชุมชนตำบลหัวเวียง ณ บริเวณแยกทางเข้าวัดหั [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
 
 
ตะกร้าสาน
เมรุลอย
 

 
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อส [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 292 
ประกาศการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 304 
 
ทต.ลาดชะโด โครงการจิตอาสา [ 24 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
อบต.ข้าวเม่า การขึ้นทะเบียนรับเยี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 203 
อบต.น้ำเต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้าสมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 23 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.บ้านโพธิ์ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนในชุมชน [ 1 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านโพธิ์ ลานกีฬาที่สามารถใช้เล่นกีฬาได้ทั้งกลางวันและกลางคืน [ 1 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านนา ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในสำนักงาน [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านนา ดำเนินการตัดตั้งศูนย์พักคอย อบต.บ้านนา [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองจิก ประกาศคำสั่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นผู้ [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.คลองจิก มอบถุงยังชีพ อาหาร 3 มื้อ และน้ำดื่มให้ผู้ที่ต้องกักตัวในตำบลคลองจิก [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หัวเวียง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ วัดโบสถ์(บน) ตำบลบ้านกระทุ่ม [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หัวเวียง เทศบาลตำบลหัวเวียงขอขอบพระคุณบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) (Greater [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองจิก มอบชุดวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หัวเวียง เทศบาลตำบลหัวเวียงพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่แจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวเวียง งานไฟฟ้าเทศบาลลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกระทุ่ม จำนวน 3 ด [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โพแตง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหร [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ระโสม ความคืบหน้า 95%#ศูนย์พักคอยตำบลระโสม เก็บงานรายละเอียด ขอขอบคุณกำนันชวัลวิทย์ คง [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.หัวเวียง เทศบาลตำบลหัวเวียงเข้าร่วมการประชุม ZOOM กับคณะทำงานปฏิบัติการและควบคุมโรคติดเชื [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ระโสม ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสวัสดิ์ คงสมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านม้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสลถนนทางเข้าหมู่บ้าน (สุดปลายถ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้อย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
วัดหัวเวียง
     
 


จ้างเหมาซ่อมคอสะพาน คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกระทุ่ม [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพหรือชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วย [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เข้าหมู่บ้าน (ด้านเหนือ [ 7 ก.ค. 2564 ]

 

 
viagra cialis trial pack (31 ก.ค. 2564)    อ่าน 1  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 1729  ตอบ 0  
 

 
ทต.หัวเวียง viagra cialis trial pack (31 ก.ค. 2564)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.ลาดชะโด เว็บไซต์ ทต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ก.ค. 2564)    อ่าน 1715  ตอบ 0
อบต.หลักชัย เว็บไซต์ อบต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ค. 2564)    อ่าน 1033  ตอบ 2
ทต.คลองจิก น้ำประปาไม่ไหล ไม่มีน้ำใช้ (14 ก.ค. 2564)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.บ้านโพ เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอย (8 ก.ค. 2564)    อ่าน 209  ตอบ 4
อบต.บ้านม้า เว็บไซต์ อบต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 มิ.ย. 2564)    อ่าน 2717  ตอบ 1
อบต.หลักชัย ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อเรื่อง (18 มิ.ย. 2564)    อ่าน 761  ตอบ 0
อบต.บ้านนา ขอให้มาช่วยดูกันบ้าง (5 มิ.ย. 2564)    อ่าน 60  ตอบ 0
อบต.ข้าวเม่า ร้องเรียนเรื่องสุนัข-แมวจรจัด (10 พ.ค. 2564)    อ่าน 708  ตอบ 1
อบต.สิงหนาท  เว็บไซต์ (ชั่วคราว) อบต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บร (8 เม.ย. 2564)    อ่าน 76  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หัวเวียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 9 ส.ค. 2556
 
 
   
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว1621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1592  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10564-10571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว25  [ 30 ก.ค. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก กศ. มท 0816.3/ว1616  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ กม. มท 0804.3/ว1601  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว1611  [ 29 ก.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1609 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10482-10554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
 
ที่ อย 0023.5/ว 12075 การเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/12007 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว12006 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 )และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
อย0023.3/ว12005 ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาร รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันกรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว512 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว511 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มิถุนายน 2564  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 11937 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว11936 แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 507 การดำเนินการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 506 รายงานข้อมูลการดูแล ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว505 ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว11862 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว 502 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว11861 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว11847 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
   
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
โทร : 035-396-130,
081-849-4004
เทศบาลตำบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์ : 035-396-130 โทรสาร : 035-396-146
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวเวียง
จำนวนผู้เข้าชม 6,457,561 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.หัวเวียง

facebook
ทต.หัวเวียง
ทต.หัวเวียง